Ett hållbart liv på Edsmossen i Sverige

2021 startar ett äventyrligt team en Homestead på Edsmossen i Sverige 

  Släpp det som inte är rätt för dig

 

Edsmossen är ett självförsörjande projekt, ett HEMSTAD (homestead)

Vi är ett team av olika människor med olika kunskaper och färdigheter som bygger ett självförsörjande liv tillsammans.

Vi förväntar oss att vara klara 2025, vilket innebär att vi har byggt var sitt eget boende, vår egen grönsaksträdgård och walipini förser oss med mat och vi har eget kött.

Tillsammans bor och jobbar vi på 1,5 hektar mark.  Ägaren Lucille Netters bodde här i 5 år med sina två söner, Robert och Bart Geers. Hon har nu flyttat till sin partner, som bor på en gård 3,5 km bort. Robert och Bart ska fortsätta att bo på Edsmossen.

Robert (f. 1999) är team-medlem i Edsmossen medan Bart (f.1998) bara bor på Edsmossen. Bart har nu sin egen gård 5 km bort.

I laget ingår nu också Janneke, Jordy och Kishan.

Tillsammans har vi mycket kompetens och kunskap. På Edsmossen jobbar vi tillsammans och stöttar vi varandra.